Hải đảo tự thân

Tải về file Mp3

Thơ, nhạc: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt
Soi sáng xa gần
Hơi thở là Pháp
Bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là Tăng

Phối hợp tinh cần.

Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát,

Là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu,
Không gian thênh thang.