Bắc một chiếc cầu

Sư cô Chân Thi Nghiêm đại diện tăng thân Bát Nhã xin hát lên bài “Bắc một chiếc cầu” để dâng lên lời cảm tạ đối với các vị tôn túc, với các vị nhân sĩ đã đứng lên che chở và bảo vệ cho tăng thân trong những cơn bão tố xảy ra ở Bát Nhã và Phước Huệ. Trong số đó có quý Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa, Thích Toàn Đức, quý Thượng Tọa Thích Thái Thuận, Thích Viên Thanh, Thích Tâm Vị, quý Đại Đức Thích Thanh Quang, Thích Linh Toàn, Thích Thanh Thắng, các Sư Bà, Ni Sư, Sư Thầy đã ghé thăm, các Tăng Ni Sinh Lâm Đồng ký tên trong huyết thư, v.v.., các vị nhân sĩ như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Hưng, TNS John Kerry, Cựu TT Jimmy Carter, TNS Barbara Boxer, TNS Russ Feingold, Nghị Sĩ Hạ Viện Joseph Cao, Ký giả Ben Stocking, DB Bob Filner, Bà Heidi Hautala.. chủ tịch Phân Ban Nhân Quyền Âu Châu, các vị Đại Sứ hay nhân sĩ Pháp như François Zimeray, Guillaume Rousson, Benoit Guidée, Bernard Dussautvà tất cả những người đã âm thầm giúp đỡ hoặc đã ký tên thỉnh nguyện, hiệp thông với tăng thân Bát Nhã…

Thơ: Sư Ông Làng Mai
Nhạc: Sư Cô Hoa Nghiêm
Thiền Ca: Sư Cô Thi Nghiêm

Tải về file Mp3

Có cây ngô đồng cho chim Phượng đậu
Có người đứng đó cho tình thương sâu
Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt
Giam người trong kiếp trầm luân thương đau

Nhưng lòng nhân ái, như bàn tay Phật
Phá tan địa ngục đập nát u sầu
Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát
Có chim bồ câu bay liệng trời cao
Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực
Nụ cười mát dịu như nước nhiệm mầu
Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng
Như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao
Tâm đã quyết rồi hiềm gì bạo lực
Thân đi vào đời cưỡi trên ba đào
Bắc một cây cầu từ hang địa ngục
Lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao.