Dòng sông chiều và hồn đất

lời Nhất Hạnh
nhạc Chân Không

 

Cây bờ sông
Đường bờ sông
Xanh lá xanh trời.
Nóc giáo đường cao
Hồn tháp ngủ yên chiều chúa nhật
Nghe phảng phất bơ vơ hồn đất.
Hội mùa tinh tú xôn xao.

>tải về>