Pháp thể hằng hữu

Pháp thể hằng hữu
Tập thơ Tiếng đập loài chim lớn – Nhất Hạnh

>tải về>

Nhạc Pháp Xa
Hòa âm phối khí Tạ Duy Tuấn
trình bày Lương Huy

 

Bờ sông vắng

Bờ sông nắng

Nắng trên hè phố

Nắng trên bức tranh

Nắng trên lòng sách

Sách cười trang chữ

Lặng lẽ giòng sông trôi

Lòng tôi với lòng sách

Lòng tôi với giòng sông

Nắng còn lưu hoa

Trên lòng sách

Thời gian

Tràn lan

Mênh mông.