Cơn giận thành hồ sen

thể điệu: dân ca
nhạc và lời sư cô Chân Không

Tải về.mp3>>

Mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xo
Trái tim hậm hưc lửa đâu như bừng to.
Boong Boong
Tôi thấy ai cũng buồn,mà tôi dám đâu giận hờn
Nhưng lửa lửa từ đâu sao cứ dâng dâng từng cơn. (2Lần)
Boong Boong
Tình tình, tình tang có tiếng chuông ngân vang đàng xa. (2 Lần)
Tiếng chuông chánh-niệm.Tiếng chuông chánh-niệm
Bước chân tôi nhẹ nhàng hơn
Hơi thở tôi an bình . Hơi thở tôi an bình
Buồn phiền dần xa khi thở luôn mấy hơi vào ra.
Buồn phiền dần xa khi thở luôn mấy hơi vào ra
Boong Boong
Quan Thế Âm lực ,Quan Thế Âm hành
Tôi tập mở lòng ra. Tôi lắng nghe Tâm mình
Hạt giống kia mấy đời.
Tiềm tàng trong tôi, nên khiến tôi nổi cơn thật mau
Tiềm tàng trong tôi , nên khiến tôi nổi cơn thật mau
Boong Boong
Kẻ kia thế nầy , kẻ kia nặng lời
Nguyên do vụng về thôi
Tôi quyết tâm xây hồ.Chuyển thói quen giận hờn
Thành hồ Sen thơm, ngát hương của Hiểu và Thương.
Thành hồ Sen thơm, ngát hương của Hiểu và Thương.