Bông Bụt

Thơ Nguyễn Trãi
Nhạc Nhất Hạnh
Thiền ca Chân Không

Tải về Mp3>>

Ánh nước hoa in một đóa hồng
Bợn nhơ chẳng bén Bụt là lòng
Chiều mai nở
Chiều hôm rụng
Sự là cho hay tuyệt sắc không
Sự là sự là cho hay tuyệt sắc không