Tải mp3 CD Quê hương tuổi nhỏ

Dâng hương

lời kệ Nhất Hạnh – nhạc Anh Việt

Dang Huong.mp3 — MP3 audio, 5,061 kB (5,183,428 bytes)

Đầu cành dương liễu

lời kệ Nhất Hạnh – nhạc Tịnh Thủy

Dau Canh Duong Lieu.mp3 — MP3 audio, 5,052 kB (5,174,233 bytes)

Đề thiền duyệt thất

thơ Nhất Hạnh – nhạc Anh Việt

De Thien Duyet That.mp3 — MP3 audio, 6,180 kB (6,329,054 bytes)

Nam mô bồ tát Quan thế âm

Âm điệu Nhất Hạnh

Nam Mo Bo Tat Quan The Am.mp3 — MP3 audio, 4,230 kB (4,332,045 bytes)

Phổ môn vọng tiếng

kệ & nhạc Nhất Hạnh

Pho Mon Vong Tieng.mp3 — MP3 audio, 4,224 kB (4,325,776 bytes)

Quê hương tuổi nhỏ

nhạc & lời Nhất Hạnh

Que Huong Tuoi Nho.mp3 — MP3 audio, 4,423 kB (4,529,740 bytes)

Tâm an

nhạc & lời Giải Nghiêm

Tam An.mp3 — MP3 audio, 3,843 kB (3,935,820 bytes)