Phổ môn vọng tiếng

kệ & nhạc Nhất Hạnh

tải về.mp3 >>

 

Phổ Môn vọng tiếng triều dâng,
Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen.
Cam lồ một giọt tưới lên,
Xuân về trên khắp mọi miền núi sông.

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.