Cẩn trọng

Bé Trần Đông Phương và Sư Ông
Tập thơ Dấu chân trên cát
Trình bày Hà Thanh

Tải về file Mp3

Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên
Tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi.