Thiền sinh ru nội kết

thơ Nhất Hạnh
nhạc Chân Không

Tải về file Mp3

Mưa rơi nhè nhẹ bên trời
Lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng
Ngủ đi nội kết mông lung
Để cho hơi thở mấy từng vào ra
Sớm khuya gieo hạt từ hòa
Mai này lòng đất nở hoa cho đời
Ngủ đi nội kết ta ơi
Ngày mai chuyển hóa cho đời thương nhau.