Lý ngồi thiền

nhạc & lời Chân Không

Download

Tải về file Mp3

Trời vừa hửng sáng chuông chùa ngân
Chuông chùa ngân
Bước chân nhẹ nhàng thanh thảnh
Bước vô, bước vô thiền đường
Ôi thảnh thơi nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng an nhiên
An nhiên vững thân ngồi yên

Thiền đường buổi sáng trăng còn treo
Trăng còn treo
Nở ngay nụ cười tươi mát
Bước chân dẫm lên thực địa.

Thiền đường ấm áp thấy được tâm
Thấy được tâm
Một phen đã ngồi xuống
Quyết tâm dứt luôn sầu đau.

Vui buồn là thuyền theo gió
Hơi thở chính là neo
Vững tâm duy trì hơi thở
Chớ cho cuốn trôi thuyền đi.