Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Truyền thừa Drikung Kagyu của Phật giáo Tây Tạng

Ngày hôm nay, cộng đồng Phật Giáo đã mất đi một trong những người thầy vĩ đại nhất. Thầy đã vượt qua những giới hạn về môn phái và đã giúp được rất nhiều người trong suốt cuộc đời của Thầy. Ảnh hưởng lớn nhất của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh không chỉ nằm trong phạm vi Phật Giáo. Thầy đã giúp rất nhiều người nhận diện được sự bình an, tình thương yêu và sự minh triết trong cuộc đời của họ. Những hoạt động độ đời của thầy thật mênh mông và sâu sắc ngay cả khi thầy xả bỏ báo thân, thì chắc chắn thầy sẽ vẫn tiếp tục độ đời ở bất kể nơi nào mà thầy xuất hiện.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn từ tận đáy lòng mình tới tất cả các học trò của thầy trên toàn thế giới và mong quý thầy cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau này nhờ những lời thầy dạy và tấm gương bồ tát của thầy.

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của thầy đối với Đạo Phật và thế giới là sự tập trung vào chánh niệm theo lời Bụt dạy và cụ thể là thầy nhấn mạnh về sự thực tập sâu sắc chánh niệm trong từng hơi thở. Nhờ thầy, thế giới đã biết đến phương pháp thực tập này mà không cần biết người đó có phải là phật tử hay không, có theo tôn giáo nào hay không. Hiện tại, chúng tôi muốn tỏ lòng tôn kính thầy bằng cách trở về với hơi thở, bằng cách nương tựa vào Phương Pháp Chánh Niệm của Bụt. Bằng phương pháp thực tập đó, chúng tôi sẽ thấy thầy hiện diện cùng chúng tôi ngay cả khi thầy đã lìa bỏ báo thân của mình. Bằng cách thực tập chánh niệm, di sản quý giá nhất của thầy sẽ được tiếp nối và toàn nhân loại sẽ giải thoát khỏi những khổ đau.

Drikung Kyabgon Thinley Lhundup

Người đứng đầu Truyền thừa Drikung Kagyu của Phật giáo Tây Tạng

Ngày 22/1/2022