Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Tiếng đập loài chim lớn Luân chuyển tự tại

Luân chuyển tự tại


Theo dòng nước mà bơi, gối lên sóng !

Hãy còn đây

Cả trời cao sông rộng

Nổi hay chìm ?

Bọt nước và cánh chim.