Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Chỗ đứng


Quê hương tôi là đây

Chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối .

Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi

Nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm