Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Nẻo vắng

rùng mình

sóng gợn mặt hồ

sương sớm lạnh

dấu chân em

buổi sáng

trinh tuyền lối cỏ

không lá ngô đồng xa

nhưng hồn mùa ấm áp

hoang sơ đi rồi

thuyền chở mái trăng về bến cũ.

(TDC tr.82)

 

Bản Anh văn bài này được in trong tập Zen Poems do nhà Unicorn Press xuất bản tại Hoa Kỳ.

 

Tập thơ