Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Tuyển tập thơ Nhất Hạnh / Thử tìm dấu chân trên cát / Giòng sông chiều và hồn đất

Giòng sông chiều và hồn đất

cây bờ sông

đường bờ sông

xanh lá

xanh trời

nóc giáo đường cao

hồn tháp ngủ yên chiều chủ nhật.

nghe phảng phất

bơ vơ hồn đất

hội mùa tinh tú

xôn xao

 

Bài này có lẽ được tác giả viết vào mùa hè năm 1967, bên bờ sông Seine Paris vì từ Việt Nam chúng tôi nhận được bài thơ này trên một bưu thiếp có hình bờ sông Seine, Paris.

Tập thơ