Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Chỗ đứng


quê  hương tôi là đây

chỉ có dòng sông, hàng cau, vườn chuối;

mặt trái đất dù mang đầy cát bụi

nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm

 

Bài này đã được thầy phổ nhạc.

Tập thơ