Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Nến ngọc Hương quỳnh

Hương quỳnh

Trời khuya còn tịch tĩnh

Vũ trụ ngát hương quỳnh

Sao Mai vừa mới hiện

Anh Vũ gọi bình minh