Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Lá thư làng mai / Lá thư Làng Mai 32 - 2009

Lá thư Làng Mai 32 - 2009

Tải LTLM 32 về .PDF

LTLM 32 Bia 1LTLM 32 Bia 2_LTLM 32 bia 3_LTLM 32 Bia 4

LTLM 32 Ruot 1   India_LTLM 32 Ruot 2   Vesak

NỘI DUNG

Làng Mai năm 2008   
Lời Khấn nguyện đầu năm   
Thư gởi Thầy
Tin mừng    
Gọi Trăng (thơ)   
Giây phút chạnh lòng (Pháp thoại)    
Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu   
Cám ơn Bát Nhã   
Như ngày hôm qua   
Lời Thầy gọi   
Những con đường đi vào huyền thoại   
Bài phỏng vấn Sư Ông của báo Hồn Việt   
Những đóng góp của đạo Bụt    
Khu vườn nhỏ của tôi    
Thư gởi Thầy   
Xây dựng quá khứ (Pháp thoại)   
Hứng lấy giọt bình an   
Con đã nhận ra đường mình đi   
Đông Phương Học thực chất và hướng đi    
Tình huynh đệ   
Quà tặng cuộc sống   
Trả lại tuổi thơ cho trẻ con   
Chia sẻ Phật pháp ở Phi Châu   
Trở về     
Chuyến đi Ấn Độ - 2008    
Thư gởi Thầy
Bụt trên đất Nam Dương  
Ngày làm biếng    
Thiền với Thi kệ    
Lịch sử đạo Bụt nhập thế   
Thư gởi Thầy
Lộc Uyển và Tôi   
Thở với… Web    
Quê hương trong từng chiếc lá    
Bài học đầu tiên   
Lửa Hồng Phương Bối (tập 4)   
Sống vui   
Thư gửi bạn hiền   
Thư gủi người thương
Ba trong tâm hồn tôi   
Sợi nắng mai   
Có chi lưu luyến 
Tiếp xúc - tiếp trợ   
Danh sách các khóa giảng của Sư Ông   
Lịch hoằng hóa năm 2009   
Liên lạc