Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Lá thư làng mai / Lá thư Làng Mai 26 - 2003

Lá thư Làng Mai 26 - 2003

Tải LTLM 26 về .PDF

NỘI DUNG

Nay con đã về, nay con đã tới   
Đại giới đàn Đã Về Đã Tới   
Nạn xưa trút sạch   
Đến đi thong dong   
Về với Bụt   
Núi xanh, rừng phong, lộc uyển   
Cơ hội của một nụ hoa   
Thầy trò   
Khắp trời hoa mai nở   
Nga Mi Sơn   
Bước chân mùa Xuân   
Thơ gửi về Huế   
Thực tập soi sáng   
Soi sáng và soi sáng   
Hai mắt Sư Cô   
Sư Bé Một Linh Một   
Kinh sơ tâm   
Tịnh Độ nơi đây   
Ngày ấy ta bên nhau   
Lòng con gửi về   
Nối lại truyền thông   
Sư tử núi (tập 3)   
Mẹ ở làng   
Tiếp xúc và tiếp trợ   
Sách mới của Sư Ông Nhất Hạnh   
Lịch hành hóa năm 2003-2004 của Sư Ông Nhất Hạnh và của các vị giáo thọ Làng Mai   
Đông hùng tráng Xuân kiện hành   
Liên lạc với Làng Mai