Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Lá thư làng mai / Lá thư Làng Mai 25 - 2002

Lá thư Làng Mai 25 - 2002

Tải LTLM 25 về .PDF

NỘI DUNG

Đi như một dòng sông   
Khuôn mặt   
Thiền: Chất liệu nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa   
Thông Bạch Đầu Năm 2002   
Bài Tụng Thiếu Nhi   
Một thông bạch quý báu   
Hội ngộ Long Vương   
Thư gửi về chùa   
Ánh sáng đã lọt vào   
Sư tử núi trở lại   
Mừng em hai mươi tuổi
Bước chân trí tuệ diệu kỳ   
Tích niên hành xứ   
Ái Ngữ Lắng Nghe   
Kinh Sự Thật Đích Thực   
Điều Phục Cơn Giận   
Hiện Pháp Lạc Trú   
Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt   
Ngày em hai mươi tuổi   
Sen Làng Đã Mọc   
Góp nhặt hoa lá   
Tiếp xúc và Tiếp trợ   
Lịch hành hóa năm 2002 của Sư Ông Nhất Hạnh   
Khóa tu cho người Việt