Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Lá thư làng mai / Lá thư Làng Mai 35 - 2012

Lá thư Làng Mai 35 - 2012

Lá thư Làng Mai số 35 vừa mới ra đời sáng ngày 29 Tết. Lá thư này dày tới 266 trang, bài vở rất dồi dào, đặc sắc, trong đó có những bài rất mới như bài Lời Cầu Nguyện Hướng về Đất Mẹ, trong ấy địa cầu của chúng ta được gọi là Bồ Tát Thanh Lương Địa, một vị Bồ tát đẹp nhất của dãy Ngân Hà, và bài Bài Kinh Ca Tụng Bụt Amitabha, tức là Bụt Đại Nhật, cũng là Bụt Di Đà, đang hiện thân như một trong những ngôi sao sáng nhất của tinh vân Ngân Hà. Lá thư này là đặc san kỷ niệm năm Làng Mai lên ba mươi tuổi, gọi là Tuổi Đứng Vững, hay Tam Thập Nhi Lập. Xin trân trọng giới thiệu để quý đọc giả có thêm một tờ bào Tết để thưởng thức trong những ngày xuân Nhâm Thìn.

Tải về LTLM35.pdf

Bia La Thu Lang Mai 2012-web-nham thin

 

NỘI DUNG

Sinh hoạt Làng Mai năm 2011........................................................................   
Lời nguyện cầu hướng về Đất Mẹ – Thiền sư Thích Nhất Hạnh....................   
Nương tựa Đất Mẹ – Pháp thoại Sư Ông.........................................................   
Bài kinh ca tụng Đất Mẹ – Thiền sư Thích Nhất Hạnh....................................   
Làng Mai qua năm tháng – Sư cô Chân Không...............................................   
Thầy Tôi – Chân Huyền...................................................................................   
Biết bao là tình – Sư cô Hằng Nghiêm.............................................................   
Trại Les Somets – Chân Tính Hải....................................................................   
Con đường mùa Xuân – Chân Bồ Đề – Chân Thường Hỷ................ ..............  
Thơ – Suối Ca & Mưa Tuyết – Sư cô Giới Nghiêm........................................   
Đạo Bụt trong lòng người trẻ - Thầy Pháp Hữu...............................................   
Thơ – Về Đất Mẹ – Sư cô Duyệt nghiêm.........................................................   
Một ấn tượng khó quên – “Chân Pháp Xuân”..................................................   
Một thời sa di – Thầy Pháp Chiếu....................................................................   
Núi cao biển sâu – Sư cô Ân Nghiêm...............................................................   
Đến tận cùng vẫn là phút đầu tiên – Sư cô Kỳ nghiêm....................................
Khi cô giáo đi tu (phần hai) – Sư cô Hội Nghiêm............................................
Đường về từ độ... – Tâm Thanh Lương............................................................   
Tôi yêu thích cuộc sống của tôi – Thầy Pháp Hộ.............................................   
Chuyện của ngày ấy – Sư cô Tại Nghiêm........................................................   
Thơ – Hồn nhiên em thơ – Sư cô Như Hiếu....................................................   
Tôi tu vì tôi là người tu – Thường Minh...........................................................   
Chuyện tình của Mai – Sư cô Mai nghiêm.......................................................   
Thơ – Đôi khi – Sư cô Hội Nghiêm..................................................................   
Con đường rộng mở - Sư cô Chân Trăng Nga Mi............................................   
Duyên thầy trò – Sư cô Chân Trăng Phổ Đà....................................................   
Chuyện của sư bé – Sư cô Đôn Nghiêm...........................................................
Con đường – sư cô Phẩm Nghiêm....................................................................   
Từ ngày đi tu con thích làm thơ – Chân Trăng Yên Tử...................................   
May mắn một con đường – Thầy Pháp Cứ.......................................................   
Thệ nguyên từ nay chỉ một đường – Thầy Pháp Duệ.......................................   
Chùm thơ – Sư chú  Pháp Hoan........................................................................
Ước nguyện giữa ngàn sao – Sư cô Thuần Khánh...........................................
Thư chúc Tết... EIAB – Thầy Pháp Ấn............................................................   
Bốn mùa Học viện – Sư cô Vỹ Nghiêm...........................................................   
Ngát hương lối về – Ni sư Như Minh...............................................................
Mười phút cho một bài học – Sư cô Châu Nghiêm..........................................   
Thư gởi Tăng thân – Hạnh D...........................................................................   
Một năm tròn đầy – Sư cô Hỷ Nghiêm............................................................   
Khi nào chị đi – Tâm Anh................................................................................   
Những ngày bên mẹ – Sư cô Bội Nghiêm........................................................   
Em học làm tờ giấy – Sư cô Học Nghiêm.......................................................   
Chùm thơ – Ni sư Hạnh Liên..........................................................................   
Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan – Đại chúng Thái Lan......................   
Khóa tu sức khỏe – Thầy Pháp Lữ và thầy Pháp Liệu....................................  
Thiên đường Tăng thân – Thầy Pháp Nguyện................................................   
Chị kể em nghe – sư cô Định Nghiêm............................................................   
Tâm như họa sư – Sư cô Hoa Nghiêm............................................................   
Trang Web cuộc đời – sư cô Văn Nghiêm.......................................................   
Sư bé Phương Khê – Sư cô Thuần Khánh.......................................................   
Những ngày tháng qua – Sư cô Hiện Nghiêm.................................................   
Đôi dòng tâm sự – Sư cô Thúy Nghiêm..........................................................   
Đạo Phật Ứng Dụng Châu Á – Thầy Pháp Chứng...........................................   
Niềm an lạc khi đến pháp môn của Thầy – Cẩm Tú.......................................   
Đi qua năm tháng – Sư cô Thoại Nghiêm.......................................................   
Bài kinh ca ngợi Bụt Amitabha – Thiền sư Thích Nhất Hạnh........................   
Bài kinh ca tụng Đất Mẹ (nhạc kinh)..............................................................   
Quỹ hổ trợ Tăng thân Xuất sĩ..........................................................................   
Tiếp xúc tiếp trợ..............................................................................................   
Tết đến bên người nghèo.................................................................................   
Chương trình hoằng pháp năm 2012...............................................................   
Liên lạc............................................................................................................   
Mục lục............................................................................................................