Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Kệ truyền đăng / Kệ truyền đăng 2010

Kệ truyền đăng 2010

5h sáng ngày 18.10.2010, tại thiền đường Trời Phương Ngoại, Thái Lan, Sư Ông đã truyền đăng cho 15 tân giáo thọ. Chưa bao giờ có Lễ truyền đăng vắn tắt mà trang nghiêm đến thế. Âu cũng nhờ ân đức của chư Tổ truyền qua Sư Ông.

Thầy Chân Pháp Lâm
(Trần Nguyên Trường)

Cầm đuốc thiêng chánh pháp
Soi sáng chốn tùng lâm
Oanh vàng về ca hát
Trên liễu biếc cành xuân.

Thầy Chân Pháp Toàn
(Lê Phê)

Nghe bông hoa thuyết pháp
Tiếp xúc được toàn chân
Vượt ngàn trùng sinh diệt
Tìm lại đóa chân tâm.

Thầy Chân Pháp Tụ
(Nguyễn Phi Hùng)

Bốn phương pháp lữ về quy tụ
Núi cũ vang lừng tiếng phạm âm
Đôi vầng nhật nguyệt trên vai vác
Tuổi đạo dài như tuổi núi sông.

Thầy Thích Từ Hải
(Trần Phước Lâm)

Thuyền từ lướt sóng đại dương
Triều âm hải chấn căng buồm độ sinh
Trời mây thân hữu an lành
Chở che có ánh trăng thanh tuyệt vời.

Thầy Thích Từ Giác
(Lê Vi Thoại)

Hạt từ gieo thuở ấu thơ
Cội cây giác ngộ đến giờ nở hoa
Hương bay ngàn dặm quê nhà
Non xưa biểu hiện một tòa lưu ly.

Thầy Thích Từ Đức
(Phạm Tăng Chính)

Mây từ ban xuống mưa ân đức
Công phu vực dậy một trời xuân
Tăng thân xây dựng tình huynh đệ
Đêm đêm khởi xướng hội trăng rằm.

Thầy Thích Từ Thông
(Hoàng Trọng Đống)

Từ mở tâm vô lượng
Thông đạt ý vô cầu
Mưa pháp về thấm nhuận
Chuyển hoá mọi niềm đau.

Thầy Thích Từ Dung
(Dương Thanh Trung)

Đất trời lên tiếng gọi
Từ và niệm dung thông
Đại bàng xòe cánh rộng
Mây núi đã lên hồng.

Thầy Thích Từ Tế
(Lê Quang Lợi)

Quan Âm một chiếc thuyền từ
Ra tay tế độ vượt bờ tử sinh
Công phu trái kết hoa thành
Trăng sao nến ngọc lung linh rạng ngời.

Thầy Thích Từ Hòa
(Phạm Tăng Hiền)

Mưa xuân thấm đức từ hòa
Cho cây Ưu Bát nở hoa tuyệt vời
Đồi Xuân khoác áo Xuân tươi
Công phu thiền quán tài bồi Dương Xuân.

Thầy Thích Từ Đạo
(Đỗ Quang Phú)

Đại từ khai đại đạo
Diệu âm quán thế âm
Vô lượng tâm nhất quán
Đương niệm đắc siêu trần.

Thầy Chân Pháp Tịnh
|(Hàng Thanh Tùng)

Cửa pháp vừa hé mở
Thế gian tịnh hóa rồi
Hương giới định thơm ngát
Trời tuệ giác chiếu soi.

Sư cô Chân Phước Tâm
(Trần Thị Thắng)

Tay ai nâng đóa sen vàng
Uy nghi phước tuệ rõ ràng chân tâm
Mây mù bốn phía đã tan
Trăng thu sáng tỏ trần gian rạng ngời.

Thầy Chân Thông Tánh
(Lê Quốc Thanh)

Giới định vốn dung thông
Nguồn linh tánh sáng trong
Hương Ưu Đàm tỏa ngát
Tuệ nhật chiếu vô cùng

Thầy Chân Huệ Trung
(Văn Ngọc Lâm)

Song hành phước huệ trang nghiêm
Vầng trăng trung quán vừa lên tuyệt vời
Tỳ lô tánh hải chiếu soi
Mây trời thân hữu đón mời tri âm