Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Phật đường / Sám nguyện - TT Tịnh Quang.mp3

Sám nguyện - TT Tịnh Quang.mp3

Ái ngữ lắng nghe

ai ngu lang nghe.mp3 — MP3 audio, 7,738 kB (7,924,088 bytes)

Sám nguyện

sam nguyen.mp3 — MP3 audio, 9,490 kB (9,718,239 bytes)

Quy nguyện

quy nguyen.mp3 — MP3 audio, 5,817 kB (5,957,316 bytes)

Phòng hộ chuyển hóa

phong ho chuyen hoa.mp3 — MP3 audio, 5,080 kB (5,202,129 bytes)

Phát nguyện

phat nguyen nuong tua A Di Da.mp3 — MP3 audio, 4,947 kB (5,065,770 bytes)

Tùy hỷ hồi hướng

tuy hy hoi huong.mp3 — MP3 audio, 8,218 kB (8,415,636 bytes)

Sám quy mạng

sam quy mang.mp3 — MP3 audio, 8,150 kB (8,346,046 bytes)

Bài tụng hạnh phúc

bai tung hanh phuc.mp3 — MP3 audio, 7,955 kB (8,146,366 bytes)

Hướng về kính lạy

1 huong ve kinh lay.mp3 — MP3 audio, 8,672 kB (8,880,825 bytes)

Tưới tẩm hạt giống tốt

tuoi tam hat giong tot.mp3 — Octet Stream, 5,352 kB (5,481,117 bytes)

Hiện pháp lạc trú

hien phap lac tru.mp3 — Octet Stream, 5,885 kB (6,026,971 bytes)

Điều phục cơn giận

dieu phuc con gian.mp3 — Octet Stream, 7,417 kB (7,595,990 bytes)