Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Xem pháp thoại - Video

Xem pháp thoại - Video

Truyền thống sinh động của thiền tập

khóa học về tiến trình sinh động và phương cách hành trì của Thiền tập Phật giáo từ hồi Bụt còn tại thế, qua thời đạo Bụt Bộ Phái, cho đến ngày nay.

Truyền thống sinh động của thiền tập - Xem thêm

Định đề giáo lý Làng Mai

Khóa giảng "Định đề giáo lý Làng Mai" - video

Định đề giáo lý Làng Mai - Xem thêm

Về Việt Nam 2005

Các bài thuyết giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về Việt Nam 2005

Về Việt Nam 2005 - Xem thêm

Dòng tu Tiếp hiện

Pháp thoại ngày 11-06-2010 tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

Dòng tu Tiếp hiện - Xem thêm