Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Xem pháp thoại - Video / Thực tập nền tảng - An cư kết đông 2010-2011

Thực tập nền tảng - An cư kết đông 2010-2011

Những thực tập thiết yếu của Đạo Bụt Ứng Dụng
Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm
Pháp thoại ngày 07-01-2011
Chánh Niệm - Cửa vô sinh mở rồi
pháp thoại ngày 16-12-2010
Đức Bụt tăng thân
pháp thoại ngày 18-11-2010
Nghe chuông với tất cả tế bào
pháp thoại ngày 28-11-2010
Quán chiếu khi lạy
pháp thoại ngày 02-12-2010
Chế tác hạnh phúc
pháp thoại ngày 05-12-2010
Đạo Bụt ứng dụng
pháp thoại ngày 09-12-2010
Như lý tác ý - niệm - thiền đi
pháp thoại ngày 12-12-2010
Ngồi thiền
pháp thoại ngày 19-12-2010
Ăn uống và thực tập ngon - lành
Pháp thoại ngày 13-01-2011
Nhu yếu hiểu - thương và câu chuyện 10 ngày tết
Chuyển hướng nẻo về của ý
Pháp thoại 27-01-2011
Nhìn lại địa cầu từ không gian