Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Xem pháp thoại - Video / 16 phép quán niệm hơi thở

16 phép quán niệm hơi thở

Thầy làng Mai giảng 16 bài thực tập trong kinh Quán niệm hơi thở

 

Xem phiên tả bài giảng này