Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Nghe pháp thoại - mp3 / 2013 Khóa tu mùa xuân, hè, thu

2013 Khóa tu mùa xuân, hè, thu

Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Spring, summer and fall - Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn "Save Link As..." để tải về.

Ngày - Date Nội dung - Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
2013-11-10 - The technique can help us come back? EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3
2013-11-07 - Tổ Nhất Định VN.mp3 EN.mp3
2013-11-03 - Compassion EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3
2013-10-31 - Bụt có trong xe không?
- Thầy kể về chuyến hoàng hóa tại Mĩ 2013
VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3
2013-03-10
- Dharma Talk EN.mp3
VN.mp3 - FR.mp3

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)