Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Nghe pháp thoại - mp3 / 2013-2014 An cư kiết đông

2013-2014 An cư kiết đông

Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - WINTER RETREAT - Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn "Save Link As..." để tải về

 

Ngày - Date Nội dung - Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Video
YouTube
2013-11-17 First Dharma Talk of the Winter Retreat
EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-11-21 Mở đầu Duy Biểu ứng dụng VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-11-24 Mối liên hệ giữa ý, mạc na và thức VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-11-28 Năm tâm sở biến hành VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-01 Sinh Phật bất nhị - bài kệ thứ 3 VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-05 Những đặc tính của chủng tử VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-08 Sự khế cơ và làm mới đạo Bụt VN.mp3 EN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-12 Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tử VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2013-12-15 Không trong cũng không ngoài VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2013-12-19 Những công dụng của tàng thức VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2013-12-22 Time is life, time is peace EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-24 Christmas Eve Talk EN.mp3
VN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-29 Dharma Talk in English
EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3 Xem
2013-12-31 New Year Eve Talk EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3 Xem
2014-01-05 Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệ VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-09 Để pháp thân tỏa sáng VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-12 Đối tượng của tàng thức là tánh cảnh VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-16 Tính tương đãi VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-19 Tam cảnh, tam lượng VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-23 Sự tích cây nêu - học tiếp duy biểu VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-26 Học tiếp duy biểu VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-01-30 Bình thơ đêm giao thừa
VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-02-06 Mạc na là Tình VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem
2014-02-09 Con đường thực tập VN.mp3 EN.mp3 - Fr.mp3 Xem

 

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF - .DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF - .DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF - .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF - .DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF - .DOC
Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)