Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Nghe pháp thoại - mp3 / 1999-2000 Nhiếp Đại Thừa Luận (1)

1999-2000 Nhiếp Đại Thừa Luận (1)

Giảng trong an cư 1999-2000

Tải về dạng mp3

 

1999-11-14-Miên mật, hiện pháp, lạc trú - mp3

1999-11-28-NDTL01-Đối tượng nhận thức - mp3

1999-12-02-NDTL02 - mp3

1999-12-05-NDTL03 - mp3

1999-12-09-NDTL04 - mp3

1999-12-12-NDTL05 - mp3

1999-12-16-NDTL06 - mp3

1999-12-19-NDTL07 - mp3

2000-01-06-NDTL08 - mp3

2000-01-09-NDTL09 - mp3

2000-01-16-NDTL10 - mp3

2000-01-20-NDTL11 - mp3

2000-01-23-NDTL12 - mp3

2000-01-27-NDTL13 - mp3

2000-01-30-NDTL14 - mp3

2000-02-03-NDTL15 - mp3

2000-02-10-NDTL16 - mp3

2000-02-13-NDTL17 - mp3

2000-02-17-NDTL18 - mp3