Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Hình ảnh / Mùa hè

Mùa hè

Mùa hè - Summer Opening 2011
Mùa hè - Summer Opening 2012
Mùa hè - Summer Opening 2013
Mùa hè - Summer Opening 2014
Mùa hè - Summer Opening 2015
Mùa hè đã về trên Làng Mai! Khoảng 700 thiền sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên, đã về Làng Mai để cùng học thở, học cười, học đi, học ăn trong chánh niệm, học dừng lại và tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm...
Mùa hè - Summer Opening 2016