Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Hình ảnh / Làng Mai Thái Lan / Làng Mai Thái Lan 2017 / Lễ xuất gia cây Giáng Hương

Lễ xuất gia cây Giáng Hương

Ngày 2.7.2017, tại Làng Mai Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia gia đình cây Giáng Hương. Bốn sư chú và bốn sư cô với những cái tên thật dễ thương: Chân Trời Trúc Lâm, Chân Trăng Tuệ Phương, Chân Trăng Tuệ Khai, Chân Trăng Tuệ Nhã, Chân Trời Đại Lão, Chân Trời Uyên Nguyên, Chân Trăng Tuệ Uyển, Chân Trời Hồng Lĩnh, đã biểu hiện trong vòng tay thương yêu của Sư Ông và tứ chúng Làng Mai.