Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Hình ảnh / Làng Mai Thái Lan

Làng Mai Thái Lan

Lễ Bông Hồng Cài Áo, ngày 14 tháng 8 năm 2016
Tại Trung Tâm Quốc Tế Làng Mai Thái Lan
Mừng ngày tiếp nối của Thầy - 2016 tại Làng Mai Thái Lan
Ngày 11/10/2016, tại Làng Mai Thái Lan đã có lễ trồng cây kỷ niệm ngày tiếp nối của Thầy. Hai trăm cây đã được trồng gần cốc Thầy trong niềm vui của tứ chúng. Và đại chúng đã có một buổi ngồi chơi, có mặt cho nhau, nuôi lớn tình huynh đệ để làm quà dâng lên Thầy nhân ngày tiếp nối.
Khoá tu xuất sĩ 2016
Khóa tu diễn ra từ ngày 16 - 21/12 năm 2016 với gần 400 xuất sĩ từ các trung tâm Châu á như Từ Hiếu - Diệu Trạm - Từ Đức - Long Thành - Hồng Kông và quý thầy - quý sư cô ở truyền thống Việt Nam - Thái Lan và Trung Quốc.