Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Hình ảnh / Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu 2015

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu 2015

Quý thầy, quý sư cô Làng Mai tham dự cuộc Đối thoại Liên tôn (Inter-faith gathering) giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo với các nhà lãnh đạo chính trị, do chính phủ Pháp tổ chức vào ngày 28.11, trước ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu (30.11.2015). (Hình ảnh: Sean Hawkey/ World Council of Churches)