Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Những vần thơ nhỏ / Về nguồn

Về nguồn

Đã về, đã tới, nơi đây

Tình như con nước vơi đầy, đầy vơi

Em xa, xa tít chân trời

Bây giờ Về Cội, là trôi mộng đời

Đã về đã tới, Em ơi!

Chơn  như tỏa sáng- góc trời mờ sương-

Mỏi chân cỡi gió tha phương

Bây giờ tắm nắng thanh lương trăng ngời

Tâm nhiên rạng rỡ môi cười

Gặp Em hiện cả Đất Trời trong Ta!

 

Tâm Huyền