Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Những vần thơ nhỏ / Tĩnh lặng

Tĩnh lặng

Linh
Lặng lẽ
trong rừng chiều
Câu kinh xưa đưa lối
Chiếc lá chín
reo vui

Ngập hương đồng gió nội

Lặng lẽ
trên đồi cao
Hồn tươi như nắng mới
Áo bạc
thoáng hương trầm

Gió xuân reo phơi phới

Lặng lẽ
giữa đám đông
Lung linh mặt trời hồng
Từng bước chân tỉnh thức
Thương yêu rộn trong lòng.