Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Những vần thơ nhỏ / Sao em chưa dừng lại?

Sao em chưa dừng lại?

Trí Đức

Em ơi!
Trái đất này
Nhiều con đường đẹp quá!
Tươi mát
Những khúc quanh
Thảnh thơi
Ngọn gió lành
Mà sao...
Bước chân em
Chưa một lần
Dừng lại
Nhìn một cành lá xanh.