Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca CD Uyên nguyên - Pháp Niệm thiền ca Tiếng gọi

Tiếng gọi


Tải về.mp3

thơ Nhất Hạnh
thiền ca Pháp Niệm

sáng hôm nay
tới đây
chén trà nóng
bãi cỏ xanh
bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước
bàn tay gió
giáng vẫy gọi
một chồi non xanh mướt
nụ hoa nào
hạt sỏi nào
ngọn lá nào
cũng thuyết Pháp Hoa Kinh