Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Uyên nguyên - Pháp Niệm thiền ca / Bụt là vầng trăng mát

Bụt là vầng trăng mát

thơ & nhạc Nhất Hạnh
thiền ca Pháp Niệm

Tải về.mp3

Bụt là vầng trăng mát
Đi ngang trời thái không
Hồ tâm chúng sinh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần.