Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / Tập nhạc Rừng Mai / Cây hướng dương

Cây hướng dương

Gia đình xuất gia Cây hướng dương

Gia đình Cây Hướng Dương có 76 vị xuất gia ngày 07 tháng 08 năm 2005. Lễ truyền giới tiến hành tại Làng Mai, đồng thời truyền về tu viện Bát Nhã qua mạng lưới Internet.


Tải về.mp3

 

Hoa Mặt Trời

thơ Gia đình Hướng Dương - nhạc Pháp Thiên


Tải về.mp3