Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / Tập nhạc Rừng Mai / Cây hồng giòn

Cây hồng giòn

Gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn

Gia đình Cây Hồng Dòn có 49 vị xuất gia ngày 08 tháng 01 năm 2006. Lễ truyền giới tiến hành tại Làng Mai và truyền về tu viện Bát Nhã qua mạng lưới Internet.


tải về.mp3