Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / Tập nhạc Rừng Mai / Bài hát sen hồng

Bài hát sen hồng

Đến từ sáu nước khác nhau: Mỹ, Đức, Nhật, Việt Nam, Hong Kong và Canada, Gia đình xuất gia Sen Hồng đã được làm lễ xuất gia vào ngày 21 tháng 11 năm 2009. Đây là bài hát do sư chú Pháp Xa sáng tác để tặng các sư em nhân ngày xuất gia.