Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Hạnh phúc bây giờ / Không đến, không đi

Không đến, không đi

>>tải về>>

Không đi đâu, cũng không cần đến.
Không trước cũng không sau.
Cầm tay nhau, đứng bên nhau.
Rồi chia tay, bước cho thảnh thơi.
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau hoài mai sau.