Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca CD Hạnh phúc bây giờ CD Hạnh phúc bây giờ mp3

CD Hạnh phúc bây giờ mp3

Người hành khất năm xưa - Thi nghiêm

NguoiHanhKhatNamXua-ThiNghiem.mp3 — MP3 audio, 2,006 kB (2,054,764 bytes)

Uyên nguyên - Thi nghiêm

UyenNguyen-Thi nghiem.mp3 — MP3 audio, 2,982 kB (3,054,508 bytes)

Một lá ngô đồng rơi

MotLaNgoDongRoi.mp3 — MP3 audio, 2,193 kB (2,246,190 bytes)

Lòng không bận về - Thi nghiêm

LongKhongBan Ve-ThiNghiem.mp3 — MP3 audio, 2,900 kB (2,970,095 bytes)

Mở thêm rộng lớn con đường

MoThemRongLonConDuong-Phap Khoi.mp3 — MP3 audio, 4,988 kB (5,108,374 bytes)

Không đến không đi

KhongDenKhongDi.mp3 — MP3 audio, 1,818 kB (1,861,667 bytes)

Hạnh phúc bây giờ

HanhPhucBayGio.mp3 — MP3 audio, 1,836 kB (1,880,893 bytes)

Hải đảo tự thân

HaiDaoTuThan.mp3 — MP3 audio, 3,756 kB (3,846,973 bytes)

Đây là Tịnh độ

DayLaTinhDo.mp3 — MP3 audio, 2,770 kB (2,836,597 bytes)

Đã về đã tới

DaVeDaToi.mp3 — MP3 audio, 2,312 kB (2,368,065 bytes)

Có cây ngô đồng - Thi nghiêm

CoCayNgoDong-ThiNghiem.MP3 — MP3 audio, 3,873 kB (3,966,078 bytes)

Chuyển hóa - Pháp Khôi

Chuyen Hoa-Phap Khoi.mp3 — MP3 audio, 2,351 kB (2,408,189 bytes)

Chân dung - Thi nghiêm

Chan Dung-ThiNghiem.mp3 — MP3 audio, 4,896 kB (5,013,915 bytes)