Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Dòng sông chiều và hồn đất / Dòng sông chiều và hồn đất

Dòng sông chiều và hồn đất

lời Nhất Hạnh
nhạc Chân Không

Cây bờ sông
Đường bờ sông
Xanh lá xanh trời.
Nóc giáo đường cao
Hồn tháp ngủ yên chiều chúa nhật
Nghe phảng phất bơ vơ hồn đất.
Hội mùa tinh tú xôn xao.

>tải về>