Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca CD Dòng sông chiều và hồn đất Chỗ đứng

Chỗ đứng

thơ & nhạc  Nhất Hạnh

Quê hương tôi là đây
Chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối .
Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi
Nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm.

>tải về>