Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Chỗ đứng

thơ & nhạc  Nhất Hạnh

Quê hương tôi là đây
Chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối .
Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi
Nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm.

>tải về>