Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca CD Dòng sông chiều và hồn đất Bụt là vầng trăng mát

Bụt là vầng trăng mát

thi kệ & nhạc Nhất Hạnh

Bụt là vầng trăng mát
Đi ngang trời thái không
Hồ tâm chúng sinh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần.

>>Tải về>>