Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Dòng nhạc áo nâu / Rong chơi trời phương ngoại

Rong chơi trời phương ngoại

Lời: Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (bản dịch: Sư Ông Làng Mai) Nhạc & trình bày: Pháp Thiên