Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Dòng nhạc áo nâu / Bông hồng cài áo

Bông hồng cài áo

Lời: Sư Ông Làng Mai; Trình bày: sư cô Ân Nghiêm, thầy Pháp Khôi và thầy Pháp Tịnh trình bày