Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca CD Cơn giận thành hồ sen Bông Bụt

Bông Bụt

thơ Nguyễn Trãi
nhạc Nhất Hạnh
thiền ca Chân Không

Tải về.mp3>>

Ánh nước hoa in một đóa hồng
Bợn nhơ chẳng bén Bụt là lòng
Chiều mai nở
Chiều hôm rụng
Sự là cho hay tuyệt sắc không
Sự là sự là cho hay tuyệt sắc không